Köpvillkor

Handla på EAB

EAB välkomnar alla företag som kunder. Avtal ingås med juridisk person och utgår ifrån Köplagen (KöpL) samt nedanstående köpvillkor.

Avtal om köp träffas först efter att ni mottagit en orderbekräftelse via e-post. Orderkännande skickas först efter en godkänd kreditupplysning. Ändringar och tillägg måste göras innan er order behandlas och skickas från EAB.

Priser och betalsätt
Våra priser anges i svenska kronor SEK exklusive moms. Betalning sker mot faktura, det görs även en kreditupplysning som kan innebära krav på förskottsbetalning. Ordererkännande skickas först efter godkänd kreditupplysning. Betalningen ska vara EAB tillhanda inom 30 dagar. Betalas fakturan efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta motsvarande +8%. Levererade varor förblir EABs egendom tills full likvid erlagts. I kundvagnen anges det totala priset inklusive moms och kostnad för frakt. Kostnad för pallemballage tillkommer på fakturan.

Leveransinformation
Leverans sker med transportbolaget DB Schenker. Vi tillämpar Incoterms 2010 och våra fraktvillkor följer DAP (Delivered at place).

I de fall ni har ett avtal med ett eget transportföretag är leveransvillkoret FCA (Free carrier/Fritt avlämnat till köparens transportör vid EABs lager). Vi bokar då transporten med önskat transportbolag och ert avtal, ni ansvarar då själv för transportförsäkring och transportskadereglering. Önskas transport med eget transportföretag anges detta i samband med beställningen.

Fraktkostnaden baserar sig på hur mycket ni handlar, och beräknas på ordervärdet. 

Leveranstid
Leveransvecka anges på ordererkännande och avser när godset skickas från EAB. Normal leveranstid är ca 1-2 veckor.

Mottagning av leverans
Mottagning av leverans skall alltid göras av en behörig person. Materialet packas alltid på lastpall och behöver lossas med truck från långsidan på lastbil. Leverans sker till registrerad adress, gatuplan, på vardagar mellan kl. 07:00 – 16:00. Obs. det sker ingen avisering före leverans. Önskas avisering anges detta vid beställning. Vid hinder i samband med leveransen kommer varorna att gå tillbaka till Schenkers terminal som sedan tar kontakt med er för ett nytt utkörningstillfälle och som debiteras som extrakostnad.

Vid synlig skada på godset vid leveranstillfället måste detta anges till Schenkers chaufför och på fraktsedeln innan leveransen kvitteras. Detta ska även dokumenteras med foton. Om godset vid uppackning visar sig vara skadat ska detta omgående anmälas till vår kundservice, dock senast 5 dagar efter mottagandet. Vid anmälan behövs dokumentation inklusive foton.

Force majeure
EAB är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar EABs fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Garantier
EAB lämnar 5 års konstruktions- och funktionsgaranti på samtliga produkter. Pallställen uppfyller gällande standard enl. SS-EN 15512. För att garantin skall gälla skall montaget ska vara utfört enligt EABs anvisningar samt att föreskriven kontroll och underhåll utförs och produkterna används på ett ändamålsenligt sätt. Garantin gäller från leveransdatum. Vid skada skall EAB snarast informeras och beredas tillfälle att undersöka skadan. Skador som uppkommit genom yttre påverkan (ex. brand, vatten och fukt), liksom genom installationsfel eller brister omfattas inte av garantin. Garantiåtgärden skall utföras av servicepersonal från EAB om inget annat avtalats.

Ångerrätt och retur
EABs kundservice ska alltid kontaktas för godkännande av retur, detta ska ske inom 14 dagar efter mottagen leverans. Materialet ska då ej varit använt/monterat och packat på samma sätt vid leveransen på lastpall och bandat med stålband. Vid retur står kunden för fraktbokning och fraktkostnad samt transportförsäkring.